Perfil da empresa

Perfil da empresa

marusan
Nome da empresa MARUSAN Ltd.
Fundação da empresa 04 de janeiro de 1988
Endereço do matriz 440-0832
5-6-17 Nakaiwata, Toyohashi-shi, Aichi-ken, Japan

Atuação em várias regiões do Japão e no Brasil.

marusan

Matriz

440-0832
5-6-17 Nakaiwata, Toyohashi-shi, Aichi-ken, Japan
Tel: +81-532-64-7600 / Fax: +81-532-64-7603

[Map]Nishio

445-0802
21-1 Miyahigashi, Yonezu-cho, Nishio-shi, Aichi-ken, Japan
Tel: +81-563-55-7260 / Fax: +81-563-55-7262

[Map]Yokkaichi (Mie)

510-0958
F2, 3-2-9 Ogoso, Yokkaichi-shi, Mie-ken, Japan
Tel: +81-59-327-5180 / Fax: +81-59-327-5181

[Map]Ueno

518-0022
910 Mita, Iga-shi, Mie-ken, Japan
Tel: +81-595-26-2625 / Fax: +81-595-26-2635

[Map]Hokuriku

929-0326
311 To, Shimizu, Tsubata-cho, Kahoku-gun, Ishikawa-ken, Japan
Tel: +81-76-288-4161 / Fax: +81-76-254-1164

[Map]Shiga

526-0063
F2, 6-240-17 Suehiro-cho, Nagahama-shi, Shiga-ken, Japan
Tel: +81-749-53-2132 / Fax: +81-749-53-2133

[Map]Fukuyama

729-0101
4049-1-101 Kawajiri, Takanishi-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima-ken, Japan
Tel: +81-84-939-6003 / Fax: +81-84-939-6004

[Map]